1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »

Onze beelden

Afrikaanse Kunst Zulema beelden 01Het motief van het Afrikaanse beeldhouwwerk is dat deze wordt beheerst door dat van het menselijke figuur, niet zo vreemd aangezien het vereren van voorouders in de Afrikaanse stammen cultuur op de eerste plaats komt, mede vanwege de personificatie van hun geesteswereld.

Afrikaanse Kunst Zulema beelden 05De vormaccenten liggen gewoonlijk bij het hoofd, zetel van de menselijke hoedanigheden, maar vaak ook op de navelstreek en de geslachtsdelen, symbolisch voor levenskracht en vruchtbaarheid. De beelden worden vereerd, aanbeden of geofferd in ruil voor bescherming en gezondheid.

Voorouderverering is zeer oud, kwam overal ter wereld voor, met name in samenlevingen met sterk ontwikkelde afstammingsgroepen, en is nog geenszins uitgestorven. Er is reden om aan te nemen dat de verering van de doden een van de oudste bestanddelen van de prehistorische godsdienst was. De godsdienstige mens heeft namelijk de dood steeds onder protest aanvaard. Hij was ervan overtuigd dat de dode voortleeft.

De doden, vooral de voorouders van de familie, de stam, hadden macht en lieten hun invloed gelden door zegen of vloek. De gevoelens tegenover de voorouders zijn dus meestal dubbel: men vereert en vreest hen tegelijkertijd. Oorspronkelijk was het de plicht van de zoon(s) om de cultus van de voorouders te verzorgen. Vandaar dat men kinderloosheid als een ramp beschouwde.

Afrikaanse Kunst Zulema herr hartmann 2 Flickr statueAfrikaanse Kunst Zulema Fizzr 1 Flickr Benin StatuesSommige objecten hebben de status magisch (fetisj) te zijn, in de stellige overtuiging dat deze grote krachten bezitten. De ogen zijn dan vaak met glas ingelegd en in een zakje om de hals of in een uitstulping op de plaats van de navel zitten medicijnen, die bedoeld zijn om het beeld kracht te geven.

De vele spijkers zijn door de rituele genezer tijdens rituele handelingen in het beeld geslagen (soms wordt het afschrikwekkende uiterlijk versterkt met witte strepen op het gezicht): telkens als hij het krachtbeeld vraagt om bij wijze van wraak iemand ziek te maken of zelfs te doden, slaat hij een spijker in het beeld. Door het te 'verwonden' zet de rituele genezer het krachtbeeld ertoe aan, om zijn verzoek uit te voeren. In feite kan elk voorwerp fetisj zijn of tot fetisj gemaakt worden, daar uitsluitend het met magische kracht geladen zijn hierin bepalend is, geenszins de vorm die men er aan gegeven heeft.